Hvorfor du ikke skal ignorere dine medarbejderes pensioner

Selvom vi stadig har folkepensionen i den danske velfærdsstat, så bør du som virksomhed dog ikke helt afskrive de såkaldte private pensionsordninger. Der er nemlig visse grunde til at tilbyde dine medarbejdere en pensionsordning.

Set fra dine ansatte synsvinkel

Som ansat er er man selvfølgelig afhængig af ens løn her og nu, men vil typisk også være en kende bekymret for fremtidens indtægter efter endt arbejdsliv. Hvis du som virksomhed tilbyder dine ansatte en pensionsordning, så vil de uden tvivl værdsætte at komme på arbejde i langt højere grad – og samtidig være langt mere tilbøjelige til at give den en ekstra skalle. En pensionsordning giver nemlig dine ansatte en økonomisk sikkerhed i fremtiden, og de vil nu ofte føle sig langt mere loyale overfor en arbejdsgiver, der behandler dem godt.

Set fra virksomhedens synsvinkel

Ved at tilbyde dine ansatte en pensionsordning, så vil du nu have en gruppe langt mere tilfredse medarbejdere. Dette vil derudover ofte resultere i en langt højere produktivitet, der i sidste ende selvfølgelig vil gavne din virksomheds årsregnskab. En pensionsplan fungerer nemlig på mange måder som en slags gulerod for dine ansatte, der vil motivere dem til at give den et ekstra nøk på jobbet. Ved at vise dine ansatte at du bekymrer dig om dem, så er der nemlig også en større chance for at de også vil holde af virksomheden. Læs mere om pensions hos en danske pensions start up her.

Set fra begges synsvinkel

Som det fremgår af det ovenstående, så er der rigtig gode grunde til at tilbyde en pensionsordning til dine ansatte – for begge parter. For de ansatte er den altovervejende grund selvfølgelig den større sikkerhed forbundet med en pensionsordning. For virksomheden vil en pensionsordning være med til at producere langt mere loyale, og ikke mindst produktive, medarbejdere. En pensionsordning er dermed den ideelle løsning, hvor begge parter faktisk har noget at vinde. Man kan derfor på mange måder sige, at en pensionsordning er en af de nøgleområder, der virkelig kan gøre en forskel på om en virksomhed vil trives og vokse – menneskeligt såvel som økonomisk.

Skriv et svar