Dine medarbejdere fortjener et godt mentalt helbred

De fleste kan nok erklære sig enige i overskriften til denne artikel. Desværre forholder det sig dog sådan, at flere og flere bliver ramt af stress. Andre bliver udsat for mobning eller decideret chikane i forbindelse med deres arbejde.

Ovenstående er alle faktorer, der påvirker det mentale helbred hos ledere og ansatte og direkte kan skabe et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø på en arbejdsplads skal man ikke tage let på. Det kan nemlig medføre sænket effektivitet, lav arbejdsglæde, ringe samarbejdsevner de ansatte imellem og meget andet.

Heldigvis er det sådan, at virksomheden kan tage mange redskaber i brug, for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

Sæt ind overfor symptomer på stress

hjemmesiden for BranceFællesskabet for Arbejdsmiljø kan der findes en lang række konkrete råd og vejledninger til, hvordan man i en virksomhed skaber et godt arbejdsmiljø, fysisk såvel som psykisk.

Man bør nemlig arbejde struktureret og systematisk, for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

Mange danskere bliver ramt af stress. Stress bliver ofte udløst af en for stor arbejdsbyrde på arbejdspladsen. Det vil sige at der findes en ubalance mellem krav til udførslen af opgaver fra virksomheden, til de ressourcer som den ansatte har til rådighed. Derfor bør virksomheden individuelt vurdere de ansatte og bedømme, om de kan håndtere mængden af opgaver, de bliver stillet, eller om kravene til dem er urimelige.

Dog kan ”problemet” også ligge hos den ansatte. Det kan være svært at bedømme hvor stor en arbejdsbyrde, man kan håndtere. Derfor kan ansatte fra tid til anden komme til at gabe over mere, end de reelt set kan håndtere, hvilket kan føre til eller forstærke stress.

Den ansattes privatliv spiller også ind. Sygdom, problemer med familielivet og lignende sager, kan have en negativ indflydelse på det mentale helbred og føre til stress i sig selv. Det kan være en uheldig selvforstærkende cocktail, der kan være svær at håndtere.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de ansatte og deres stressniveau. Åbenhed er vigtigt og man bør derfor have en løbende dialog med medarbejderne om arbejdsopgaverne er til at have med at gøre, eller om der skal søsættes specifikke initiativer, for at hjælpe den ansatte.

Er du selv ramt af stress eller føler du at du er ved at blive det? Overvej eventuelt at tage kontakt til en psykolog. En god psykolog kan give dig en række konkrete redskaber, der kan mindske eller forebygge stress og symptomer på stress.

Skriv et svar