D365 platformen som fundament til et sammenhængende system til ejendomsadministration

D365 platformen og Office 365

 

Dynamics 365 platformen er Microsofts platform for økonomistyringsapplikationer og CRM-systemer. Business Central er en af de hurtigst voksende Microsoft applikationer på markedet.

Office 365 indeholder programmer som Word, Excel og SharePoint. Programmerne trækker tungt på Azure funktionalitet, men det konkrete bindeled mellem dem hedder ”Power Automate”.

 

Datastruktur er essentiel

 

Der bliver bygget mange PowerAppS der binder cloudapplikationerne sammen. Business Central har sin egen Power App Connector – altså forbindelse til verdenen uden for Business Central.

Når nu man registrer sin første ”connector” i Office 365 bliver man som parameter bedt om at angive regnskabsnavnet.

For en ejendomsadministrator, eller en ejendomsporteføljeejer er det imidlertid problematisk. Årsagen hertil er at ejendomme ofte placeres i egne regnskaber.

Dvs. der i praksis skal vedligeholdes et utal af automatiserings processer, ja en for hvert regnskab. Processerne kan kopieres frem og tilbage, men i praksis duer det ikke.

 

Forretningsstyring er vejen frem

 

Dynamics Property er en virksomhed der har specialiseret i at bygge ejendomsadministrationssoftware i Business Central. En af virksomhedens specialiteter er noget de kalder ”forretningsstyring”. Her samles alle virksomhedens selskaber i et forretningsstyringsregnskab.

Da det forretningsstyringsregnskab er et regnskab i Business Central løser det de problemer der er forbundet med at regnskabsnavnet indgår i Business Central

Det interessante er således at de stamdata kan samles i et regnskab, hvorved de ejendomsadministrative processer kan samles og der kun et en version af et Power Automate flow der skal vedligeholdes.

er en virksomhed for 5 år siden (2017) blev stiftet med det ene formål at skabe ejendomsadministrationssoftware, der matcher kernefunktionaliteten i de etablerede spillere på markedet. Det har været svært for virksomhederne at udfase de ældreløsninger løsninger, da den Danske lejelovgivning er kompleks.

Finanstransaktionerne skubbes her ud i egne selvstændige regnskaber og der skabes et entydigt transaktionsspor.

Dvs. at når ejendommene sælges fra kan selskaberne kopieres ud som selvstændige regnskaber.

 

Kommunikation mellem software er et ”must-have”

 

Da Business Central er en del af Dynamics 365 platformen, betyder det at løsningen til ejendomsadministration kan trække på samme teknologi som kerneapplikationen. Det betyder åbne og veldokumenterede snitflader, således kan der integreres til Facility Managementsystemer, og naturligvis energioptimerende systemer m.fl.

Da data i Business Central udveksles per regnskab, giver forretningsstyring mulighed for at vedligeholde 1 integration fremfor 50 snitflader.

 

 

Kreative alternativer

 

Ja, der kan tænkes kreative alternativer som eksempelvis lade en global dimension i Business Central være regnskabsdimensionen.

Imidlertid giver det et inoptimalt datasæt, hvis ejendommen sælges fra porteføljen, da transaktionerne her vil være en stor stak usorterede data.

Du kan læse mere om forretningsstyring på hjemmesiden der beskriver Dynamics Propertys løsning til ejendomsadministration.